Gebruiksaanwijzing Benopool

gebruiksaanwijzing Ingebruikname 


Vul de filter in lagen van maximum 40 cm met benopool met tussen elke laag een tussentijdse backwashbeurt !!

in de praktijk wil dit zeggen :

indien u een filter heeft van 130 cm hoogte vult u deze in 3 keer, dit telkens met een laag van maximum 40 cm Benopool .

Na iedere 40 cm te hebben bijgevuld backwashed u het filter tot er geen stof meer vrijkomt (helder water) in het kijkglas van het filter .

Deze werkwijze geeft een minimum aan waterverspilling en de waarborg dat u stofvrij kunt opstarten .

Benopool bevat immers door het malen stof .

Dit stof zit in de kanalen van de Benopool korrel .

Dit stof moet weggewassen worden voor men begint te filteren .

Dit stof kan echter slechts weggewassen worden uit lagen die niet hoger zijn dan 40 cm in het filter .

Indien u een filter toch volledig vult met zeoliet zonder tussentijds te backwashen zal het stof in de onderste regionen van het filter niet weggespoeld geraken en zal het in het zwembadwater terrecht komen . 

Dit geeft troebel zwembadwater !!!!

Dit geeft gegarandeerd langdurige en hardnekkige stofproblemen !


Filters op de bodem vullen met zand of kwarts/glasparels is totaal geen oplossing voor dit probleem .

zand en kwarts filtert 10 à 15 micron fijn en benopool stof is 5 micron fijn. 

Een laag zand onderin houdt het niet weggewassen benopool stof niet tegen en is dus totaal geen oplossing !Na opstarten 


Bij het gebruik van benopool backwashed men het best zo min mogelijk .

U hoeft enkel een paar keer regelmatig te backwashen bij het opstarten na de winterperiode om het grootste vuil weg te spoelen dat in het filter terrecht komt (bladeren,zand ed dat tijdens de winter in het zwembad is belandt )

Na het bekomen van redelijk helder water is het de bedoeling om het water door de benopool korrels te sturen .

Dit kan enkel na het bekomen van een homogene benopool massa .

Na enkele dagen filteren beginnen de benopool korrels een homogene massa te vormen in het filter . 

Vanaf dit moment bekomt men een fijnfiltratie .

U zal eveneens merken dat ook al backwashed u weken aan een stuk niet ,dat de pompdruk constant blijft .

Het heeft geen enkel nut om wekelijks te backwashen ,meer nog hoe vaker u backwashed hoe minder goed u filtert !!


Wij raden dan ook aan om slechts na 8 weken of zelfs meer te backwashen afhankelijk van het vuil dat in het zwembadwater gekomen in .

Onze eigen filter backwashen wij slechts 2 à 3 maal per seizoen .

Dus een gulden regel indien u helder water wil backwashed u zo min mogelijk !!


Overwinteren


Na verloop van tijd verliest Benopool zijn negatieve lading 

Ammonium ed zullen dan minder worden opgeslagen/afgebroken 

Men kan echter benopool gemakkelijk regenereren (negatieve lading terug geven)

één nadeel is dat bij regeneratie alle opgeslagen schadelijke stoffen worden gelost en vrijgegeven door de benopool


Het is daarom belangrijk om nooit te regenereren in filtermodus maar steeds in backwash modus .


Het gemakkelijks kan men regenereren tijdens het overwinteren .


Wat dient men te doen :


Je maakt dat het filter gevuld wordt met een oplossing van minimum 10% keukenzout in verhouding met de  benopool in de filter .

Praktish betekend dit dat als uw filter 100 kg benopool bevat u minimum 10 kg zout( 10%) nodig heeft om te regenereren 

Het best maakt u een mengsel in een ton van water en het benodigde  zout .

Dit mengsel zuigt u op zodat het zich in het filter bevindt .

Dit mengsel laat u minimum 24 u in het filter aanwezig ( een ganse winter is eveneens ok )

Door de reactie van het zout met de benopool lost de benopool al zijn schadelijke stoffen en wordt de benopool terug negatief geladen .

Dit mengsel mag dus uiteraard niet terug  in het zwembadwater terrecht komen .

Dus dit mengsel verwijdert u door het  filter grondig te spoelen in backwash modus .


Wij zelf zuigen dus een mengsel van zout in het filter en laten dit overwinteren .(zout geeft eveneens een vorstbescherming voor de filter )

Na  de winter spoelen wij dit mengel in backwash modus weg uit onze filter waardoor wij ieder seizoen met perfect geregenereerde benopool starten .Veel zwemplezier