wat is Benopool ?

Is een milieuvriendelijk  zeoliet granulaat dat het zand vervangt in uw (zand)filter.


Doordat het gebruik van chloor en andere chemische producten drastisch daalt staan veel zwembadbouwers weigerachtig t.o.v. benopool als goedkoop en effectief filtermedium .


De zwembadsector is grotendeels een seizoens gerelateerde sector,waardoor de verkoop van chemische zuiveringsproducten een groot deel van de omzet bepaald.


Door het gebruik van benopool daalt de verkoop van deze producten.

Hierdoor is voor vele zwembadbouwers de rekening vlug gemaakt.


Verder komt nog dat het gebruik van benopool totaal anders is dan zand .

Met zand moet men zo goed als wekelijks backwashen (water verspillen)om de pompdruk te beperken.

Zand wordt door de pompdruk en flow na verloop van tijd een homogene massa die weinig of geen water meer doorlaat.

Hierdoor stijgt uiteraard de pompdruk en verminderd de filtercapaciteit per uur.

Hierdoor moet men wekelijks backwashen om het zand terug om te woelen en ruimte te creeren tussen de zandkorrels.


Benopool werkt totaal anders.

Benopool is een sponsvormig gesteente met miniscule kanalen (+/- 5 micron groot). 

Om een perfecte filtering te krijgen met benopool moet men zo weinig mogelijk backwashen .(om de 8 weken is geen uitzondering maar eerder de regel)

Het is immers de bedoeling dat het water in tegenstelling van zand niet langs maar door de benopool korrels wordt gestuurd.

Dit krijgt men pas na enkele dagen filteren.

De eerste dagen na het backwashen filtert benopool dan ook minder fijn dan zand !!

Na enkele dagen vormt de benopool massa in uw filter een homogene massa en wordt het water verplicht om door de kanalen in de benopool korrels te stromen .

Omdat deze kanalen ongeveer 5 micron groot zijn krijgt men een fijnfiltratie van het zwembadwater dat met zo goed als geen ander filtermedium kan bereiken.

Door deze fijnfiltratie heeft men veel minder chloor nodig.

Benopool doet niks tegen algengroei indien de conditie van het zwembadwater niet goed is.


Benopool is echter wel een negatief geladen gesteente dat positieve ionen aantrekt.

Hierdoor elimineert benopool o.a. ammoniak afkomstig uit zweet en urine wat aan de basis veel hygienischer water oplevert en er minder chloor nodig is om deze stoffen te verbranden.


Benopool brengt automatish het ph gehalte richting neutraal  (afhankelijk van het watervolume zwembad/grootte filter).


Let op !!

Benopool ontsmet geen zwembadwater dus gebruik van chloor of andere middelen  ter ontsmetting zal nodig blijven doch doordat vele stoffen reeds aan de basis worden geelimineerd zal het chloorgebruik drastisch dalen !


Benopool is vooral geschikt in standaard zandfilters en ideaal in hoogbedfilters.

In laagbed en kleine hobbyfilters filters raden wij benopool af.

Benopool kan perfect gebruikt worden met zoutelectrolise en ozon doch hier wordt de negatief geladen eigenschap geelimineerd en zal benopool enkel fijn filteren en geen ammoniak e.d. afbreken.